BAL KARNAWAŁOWY A.D. 2023

Samorząd Uczniowski dla uczniów klas IV-VIII zorganizował Bal Karnawałowy 2023.

Było dużo uśmiechu 😉 i zabawy.

Fotorelacja z balu:

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem dziękują nauczycielom, którzy zaangażowali się w bezpieczeństwo nad uczestnikami karnawału: p. Annie Adamczyk, p. Zofii Czajkowskiej, p. Beacie Czepkowskiej, p. Danusi Pilarczyk-Pyjor,          p. Iwonie Domareckiej i p. Andrzejowi Koziczowi.

Dziękujemy !

Print Friendly, PDF & Email