Dzień Dziecka w naszej szkole

 

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Nareszcie razem”

= Regulamin =

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów – trzech klas, które zgodnie z oceną jury w najpełniejszy sposób oddadzą hasło przewodnie konkursu „Nareszcie razem”, organizowanego z okazji Dnia Dziecka.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być klasy 0-8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu.

 

II ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Klasa bierze udział w konkursie poprzez przesłanie zdjęcia nawiązującego do obchodów Dnia Dziecka w swojej klasie w formie elektronicznej na adres: RRSP1Morag@gmail.com. Każda klasa ma prawo przesłać nie więcej niż jedno zdjęcie. Termin nadsyłania fotografii – 1.06.2021 r. do godz. 14:00.

Wielkość nadsyłanych fotografii nie powinna przekroczyć 10 megapikseli. Przesyłając fotografię należy w tytule podać klasę, której dotyczy zdjęcie.

 

III ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. O zwycięstwie decyduje Jury. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Nagrodzone zostaną 3 klasy, które otrzymają vouchery kwotowe do wykorzystania na dowolnie wybrany cel klasowy (I miejsce – 300 zł, II miejsce – 250 zł, III miejsce – 150 zł). Vouchery będzie można wykorzystać do 31.12.2021 r. Szczegóły dotyczące realizacji voucherów zostaną przedstawione zwycięzcom w trakcie przyznawania nagród.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 2.06.2021 r. na stronie internetowej: www.jedynka.dt.pl
 4. Wręczenie nagród dla zwycięzców nastąpi w szkole.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nadesłanie prac autorskich jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikację wizerunku fotografowanych osób, oraz akceptację niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów.
 2. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych na potrzeby konkursu.
Print Friendly, PDF & Email