EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

W miesiącu maju uczniowie klas czwartych przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Uczniowie musieli napisać test składający się z pytań odnośnie zasad ruchu drogowego i pierwszej pomocy. Następnie w hali sportowej przystąpili do jazdy po torze sprawnościowym. Uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani do  egzaminu, a jego wyniki poznamy w czerwcu.

Print Friendly, PDF & Email