Kolejne sukcesy naszych uczniów!

W dniu dzisiejszym (t.j 19.10.2021r.) w Morąskim Domu Kultury odbył się XI Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Szlakiem Niepodległości”-pod patronatem Burmistrza Morąga. Stało się już tradycją, że w festiwalowych zmaganiach wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Swój muzyczny talent zaprezentowała uczennica klasy 2a- Maria Kieszkowska, która za piosenkę pt. „Polska to moja Ojczyzna” zdobyła zaszczytne I miejsce.  Na prawdziwej scenie zadebiutowały również przedszkolaki  z naszej szkoły, które za interpretację  „Piosenki Młodego Patrioty” zajęły III miejsce. Do festiwalu uczniów przygotowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej- p. Justyna Rogozińska oraz p. Monika Sawaniewicz. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Print Friendly, PDF & Email