Odpłatność za obiady w listopadzie 2022.

Informujemy, że należność za obiady w listopadzie 2022 r. wynosi 94.50 zł. Wpłaty do 10 listopada 2022. na konto bankowe, podane we wcześniejszym komunikacie.

Print Friendly, PDF & Email