odpłatność za obiady w lutym 2021 r.

Informujemy, że odpłatność za obiady w lutym 2021 r wynosi 78 zł (20 dni x 3,90 zł). Prosimy należność wpłacić na konto, jak w poprzednich miesiącach, najpóźniej do 15.02.21.

Print Friendly, PDF & Email