Odpłatność za obiady w lutym 2023

Opłatę za obiad w lutym 2023 r. w wysokości 76,50 zł (17×4,50 zł) należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie, do 10.02.23 na konto:

14 1160 2202 0000 0003 3113 9540 (Bank Millenium)

W tytule należy koniecznie podać:

Szkoła Podstawowa nr 1 za obiady w lutym 2023 r.

………………………………………………………………

                  (imię i nazwisko dziecka/klasa)

Print Friendly, PDF & Email