Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Każde dziecko, bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość itd. wymaga szczególnej opieki i ochrony, a rolą dorosłych jest wspieranie go w rozwoju, z poszanowaniem jego godności, tożsamości i prywatności.

 

W 1989 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka, czyli dokument określający ogólnoświatowy system ochrony praw najmłodszych.

Polska była inicjatorem powstania takiego dokumentu i przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ pierwszy projekt Konwencji. Żeby uhonorować i przypomnieć tę szczególną rolę naszego państwa, Sejm RP ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

Konwencja o Prawach Dziecka Unicef

Kliknij w link, by otworzyć prezentację.

Przygotowała p. Elżbieta Kobryń

 

Print Friendly, PDF & Email