Opłaty za obiad – wrzesień 2022

Opłatę za obiad za wrzesień 2022 r. w wysokości 81 zł (18 dni x 4,50 zł) należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie, do 15.09.22  na konto:

14 1160 2202 0000 0003 3113 9540  (Bank Millenium)

W tytule należy koniecznie podać:

Szkoła Podstawowa nr 1 należność za obiady za wrzesień 2022

………………………………………………………………

                  (imię i nazwisko ucznia/klasa)

 

Print Friendly, PDF & Email