,,Razem możemy więcej”

17.05.2022  r. w ramach projektu ,,Razem możemy więcej” odbyły się warsztaty z psychologiem dotyczące budowania poczucia własnej wartości oraz kierowania pozytywnych i wzmacniających komunikatów do samych siebie, jak również do osób
z otoczenia.
Zadanie sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #NOWEFIO na lata 2021-2030

Print Friendly, PDF & Email