Rodzice, uczniowie i nauczyciele spotkali się, by debatować – Jak kreować pozytywne postawy?

 Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali – to słowa –  patrona Jana Pawła II, które widnieją na szkolnym sztandarze. Czy są one drogowskazem w codziennym życiu człowieka? Czy inspirują do mądrych wyborów, twórczych działań i pozytywnych postaw? Jaki jest świat wartości,  w którym funkcjonuje współcześnie człowiek? I skąd czerpać wzorce, gdy media, prasa czy gwiazdy szklanych ekranów, kreują nam rzeczywistość?  

  Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w czasie debaty, która odbyła  się 7 grudnia br.    w holu gimnazjum. To już tradycja szkoły, gdyż debaty organizowane są od wielu lat a ich tematyka zawsze wynika z aktualnych potrzeb, analiz   i obserwacji środowiska szkolnego.   W  tym roku postanowiliśmy  postawić na propagowanie wartości, priorytetów   w życiu człowieka,  kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych  i czytelniczych. W ten sposób chcieliśmy zwrócić uwagę na postawy godne naśladowania –  zaangażowanie uczniów w działalność o charakterze wolontariatu, udział  w organizacjach, projektach, inicjatywach, ale także na indywidualny rozwój ucznia. Punktem wyjścia do dyskusji stały się wyniki badań ankietowych, ich wnikliwa analiza, poparta sondą uczniowską. Nie zabrakło prezentacji dokumentującej działalność klas sportowych, ministrantów, harcerstwa, PCK czy samorządu uczniowskiego.

   Liczna frekwencja, aktywny udział, merytoryczne uwagi, refleksje i spostrzeżenia wszystkich stron debaty, potwierdziły, że mówienie o pozytywnych postawach ma sens i przynosi wymierne korzyści.

       Debata pokazała, że każdy z nas, na miarę własnych możliwości i umiejętności, może i powinien, kreować postawy, które byłyby inspiracją dla innych.

       Organizatorami tegorocznej debaty byli: p. Małgorzata Szliter, p. Łucja Szczepańska  i p. Sebastian Szeluga.

dsc06417 dsc06421 dsc06429 dsc06432 dsc06434 dsc06437 dsc06439 dsc06440 dsc06445 dsc06452 dsc06455 dsc06484 dsc06489 dsc06499

Print Friendly, PDF & Email