SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO (SIWZO)

 dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych”

 prowadzonego w trybie KONKURENCYJNYM W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Znak postępowania: SP1.211.3.19

 

                                                                                                            Treść SIWZO z załącznikami zatwierdzam

 

DYREKTOR

                                                                                                          /-/Krzysztof Urbaszek

 

Morąg, dnia 12.12.2019 r.

 

SIWZO – Sukcesywne dostawy artykułów żywnościwych SP1
Załącznik nr 1 do SIWZO – formularz oferty SP1
Załącznik nr 2 do SIWZO – formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy SP1

Print Friendly, PDF & Email