Spotkania Rodziców z wychowawcą klasy w roku szkolnym 2022/2023

Informujemy, że najbliższe spotkanie odbędzie się 20.09.22 (wtorek) w godzinach 16.30 – 17.30 wg porządku (proszę otworzyć link): wywiadówka 20.09.22

Pozostałe spotkania Rodziców z wychowawcami planuje się w następujących terminach (będą to zawsze wtorki):

15.11.22

17.01.23

21.03.23

23.05.23

Wszyscy nauczyciele są dostępni, dla uczniów i rodziców, podczas swoich dyżurów (zazwyczaj we wtorki, od 15.30 do 16.30). Szczegóły zostaną podane w najbliższych dniach.

Print Friendly, PDF & Email