„Szkoła pamięta”

           W czwartek 28 listopada młodzież skupiona wokół Szkolnego Koła Wolontariatu w ramach akcji „Szkoła pamięta” złożyła kwiaty i zapaliła znicze
w miejscach pamięci związanych z historią szkoły i miasta. Uczciliśmy w ten sposób pamięć o wielkich postaciach, które odegrały znaczącą rolę
w historii kraju i regionu. Wycieczka poprzedzona była rozmową o tradycji świąt zadusznych oraz roli jaką odegrały postacie przez nas upamiętnione. Wspominaliśmy także zmarłych bliskich i tradycjach kultywowanych 1 listopada w naszych rodzinach. Ta nostalgiczna wycieczka uświadomiła młodym ludziom, iż to jak wygląda nasze życie zawdzięczamy w dużym względzie ludziom, którzy odeszli, a naszym zadaniem jest czcić pamięć o nich.

Print Friendly, PDF & Email