„SZuflada” – 21. obchody Dnia Papieskiego – „Nie lękajcie się”

* Jan Paweł II rozpoczął swoją pierwszą papieską homilię właśnie słowami „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Zdarzenie to miało miejsce 22 października 1978 roku na placu Św. Piotra w Rzymie. Komentatorzy uważali, że papież szukał drogi dla swojego rozpoczynającego się pontyfikatu i liczył na to, że ludzie mu zaufają i pójdą za nim. Było to nawiązanie do słów Chrystusa, gdy płynął z apostołami po jeziorze.
Zapytałyśmy osoby z najbliższego nam środowiska o znaczenie tych słów dzisiaj. Uzyskane odpowiedzi można by podsumować jednym zdaniem: Jan Paweł II nawoływał, także nas, do przekraczania granic naszych możliwości, aby nie bać się podejmować nowych wyzwań. Papież starał się zapewnić ludzi, aby czuli się pewnie i bezpiecznie. Słowa te są aktualne również w naszych czasach. Codziennie borykamy się z trudnościami i jesteśmy pewne, że wiele razy spotkaliście się, z tym, że mieliście się poddać dlatego, że zwyczajnie się baliście. Naprawdę warto pokonywać kolejne przeszkody i próbować nowych rzeczy.
Anna Pawlukiewicz, Maja Matera Klasa VII a

* Gdy Jan Paweł II wypowiedział słowa: „Nie lękajcie się” w październiku 1978r. w Rzymie, świat podzielony był na dwa bloki militarno-polityczne. Wydawało się, że czas tego podziału trwał bardzo długo, jednak zwłaszcza trudno było mieszkańcom krajów komunistycznych. Codziennie żyli w strachu przed jutrem. Między innymi ograniczone wtedy zostało prawo do wyznawania wiary.
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” – mówił nowy papież. Wskazywał na osobę Jezusa jako na tę, która była w stanie przezwyciężyć wszystkie przeciwieństwa losu. Wypowiedź ta nie była skierowana wyłącznie do katolików, lecz do każdego, także dziś. Zapytałam moich bliskich, jak rozumieją te słowa:
– „Myślę, że w tych słowach Jan Paweł II chciał nam przekazać, abyśmy nie bali się „jutra”. Powinniśmy śmiało dążyć przez życie zgodnie ze swoimi przekonaniami, nie obawiajmy się tego co nowe i nieznane, naszej przyszłości. Postępujmy zgodnie ze swoim sumieniem i spełniajmy marzenia. Można te słowa odnieść też do wiary katolickiej: Bądź sobą, postępuj zgodnie ze swoim sumieniem i nie bój się tego, co czeka cię po śmierci”.
– „Mimo, że czasy się zmieniły, te słowa nadal są tak samo aktualne jak kiedyś. Znaczenie tych słów wciąż może być inspiracją dla innych ludzi”.
Zapytała Wiktoria Patyk

*Jan Paweł II wypowiedział słowa „Nie lękajcie się” podczas inauguracji swojego pontyfikatu 22 października 1978r. W tych czasach panował komunizm i nie można było wyznawać wiary. Słowa te są aktualne też dzisiaj, np. w kontekście kryzysu migracyjnego, pandemii koronawirusa. Trzeba mieć odwagę, by w tak trudnych czasach być wiernym zasadom chrześcijaństwa.
Zapytał Bartek Kircun

*”Nie lękajcie się” to moim zdaniem znaczy: bądźcie wierni Ewangelii, choć nie jest to proste, bądźcie wierni sobie, gdy wasze sumienie mówi inaczej niż krzyczą inni. Nie lękajcie się, bo gdy nie wiecie, co robić i co mówić, pomoże wam Duch Święty, wystarczy ufać Chrystusowi. Dziś świat chce żyć wbrew Ewangelii, a ty miej odwagę być jej wierny… choć to trudna droga.
Zapytał Maciek Czepkowski

* Sądzę, że papież chciał nam powiedzieć, żebyśmy mieli odwagę mówić prawdę, nie zgadzać się na manipulację i półprawdy. Chciał dodać otuchy tym, którzy walczą z własnymi słabościami, z pokusami, nie mogą przezwyciężyć lenistwa, niechęci czy wstydu. W 1978 r., kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża, wiara w Chrystusa nie pasowała do zasad komunizmu panującego w Polsce, a dziś znowu nie pasuje do nowoczesnego światopoglądu. Młodemu człowiekowi trudno jest jest się przyznać do wiary, do modlitwy, do chodzenia do kościoła, bo to niemodne, wręcz dla niektórych żałosne. Trzeba mieć odwagę, aby żyć według zasad Ewangelii.
A.Adamczyk

Print Friendly, PDF & Email