Wykorzystanie nowych technologii w ramach projektu „Kreujemy przyszłość w Jedynce”

 

W ramach projektu „Kreujemy przyszłość w Jedynce” uczniowie edukacji wczesnoszkolnej mieli okazję uczestniczyć w cyklu zajęć dodatkowych z wykorzystaniem tabletów. Przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość edukacyjną. Korzystając z technologii cyfrowych uczniowie rozwijają kompetencje cyfrowe, doskonalą umiejętność logicznego myślenia, rozbudzają kreatywność. W okresie od października 2019 do stycznia 2020 trzecioklasiści rozwijali swoje umiejętności z zakresu czytania ze zrozumieniem oraz tempa czytania, analizy i syntezy wzrokowej. Poza tym doskonalili spostrzeganie, rozwijali koordynację wzrokowo-ruchową. Rozwijali również umiejętności matematyczne, przede wszystkim rachunek pamięciowy. Poznali aplikacje kształtujące logiczne myślenie, strategię, kreatywność oraz myślenie komutacyjne. Uczniowie uczyli się kodowania i programowania, tworzyli instrukcje. Podczas zajęć panowała przyjazna atmosfera, uczniowie chętnie ze sobą współpracowali, uczyli się bawiąc.

Print Friendly, PDF & Email