Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

W naszej szkole, w okresie – wrzesień/grudzień 2022 r. realizowane są zajęcia sportowe
z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dofinansowane jako zadanie publiczne ze środków
finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Print Friendly, PDF & Email