Zdalne nauczanie – wsparcie dla szkoły

Gmina Morąg w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” otrzymała 80 000 zł dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W związku z powyższym, w ramach wsparcia udzielonego szkole przez Gminę Morąg, otrzymaliśmy 6 laptopów.

Print Friendly, PDF & Email