OBIADY

Opłata na obiady za miesiąc wrzesień 2023 wynosi 76,50 (17 dni x 4,50). Wpłaty dokonujemy w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.23 na konto:

14 1160 2202 0000 0003 3113 9540 (Bank Millenium)

W tytule należy koniecznie podać:

Szkoła Podstawowa nr 1 za obiady wrzesień 2023 r.

………………………………………………………………

                  (imię i nazwisko dziecka)

Jadłospis: 

jadłospis 25.09 – 29.09.23

Print Friendly, PDF & Email