OBIADY

Opłatę za obiad w marcu 2023 r. w wysokości 103,50 zł (23×4,50 zł) należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie, do 10.03.23 na konto:

14 1160 2202 0000 0003 3113 9540 (Bank Millenium)

W tytule należy koniecznie podać:

Szkoła Podstawowa nr 1 za obiady w marcu 2023 r.

………………………………………………………………

                  (imię i nazwisko dziecka)

Jadłospis: jadłospis 27.03-31.03.23

Print Friendly, PDF & Email