obiady

Opłata na obiady za miesiąc maj 2024 wynosi 67,50 zł (15 x 4,50). Wpłaty dokonujemy w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.24 na konto:

14 1160 2202 0000 0003 3113 9540 (Bank Millenium)

W tytule należy koniecznie podać:

Szkoła Podstawowa nr 1 za obiady maj 2024 r.

………………………………………………………………

                  (imię i nazwisko dziecka)

Jadłospis: 27-29.05.24

Print Friendly, PDF & Email