REKRUTACJA 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu działając na podstawie
Zarządzenia  Nr 681/18  Burmistrza Morąga z dnia 19 stycznia 2018r.,  
ogłasza
w dniach 26 marca do 06 kwietnia 2018r. zapisy na rok szkolny 2018/2019
:

 

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu, dzieci:
 • urodzone w roku 2011 (siedmiolatki),
 • urodzone w roku 2012 (sześciolatki) na wniosek rodzica
  w przypadku, kiedy dziecko wcześniej uczęszczało do przedszkola w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Do oddziału „0” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu, dzieci:
 • urodzone w roku 2012 (sześciolatki), których rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do oddziału „0” w szkole lub przedszkolu w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców.
 • Wypełnione zgłoszenia, wraz z załącznikami, należy składać
  w dniach 26 marca do 06 kwietnia 2018r., w godzinach
  730 – 1530
  w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1.
 • Dokumenty (wnioski, zgłoszenie, oświadczenia) można pobrać
  w sekretariacie oraz ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 jedynka.hg.pl

 

 

Krzysztof Urbaszek

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Jana Pawła II w Morągu

 

Dokumenty do pobrania:

Terminy rekrutacyjne

Zasady przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do kl. I

Oświadczenia rodziców – załączniki do wniosku

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli przyjęcia do klasy pierwszej

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email