REKRUTACJA 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu, działając na podstawie
Zarządzenia  Nr 466/21  Burmistrza Morąga z dnia 21 stycznia 2021r.,
ogłasza
w dniach od 15 lutego do 26 lutego 2021 r. zapisy na rok szkolny 2021/2022
:

 

  1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu, dzieci:
  • urodzonych w roku 2014 (siedmiolatki),
  • urodzonych w roku 2015 (sześciolatki) – na wniosek rodzica
    w przypadku, kiedy dziecko wcześniej realizowało roczne przygotowani przedszkolne lub posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  1. Do oddziału przedszkolnego sześciolatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu, dzieci: urodzonych w roku 2015 (sześciolatki), których rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego sześciolatków w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz urodzonych w roku 2016 (pięciolatki).
  • Rodzice dziecka aktualnie zamieszkującego w obwodzie szkoły mają obowiązek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej. Przyjęcie dziecka do klasy pierwszej następuje wtedy z urzędu na podstawie zgłoszenia złożonego w szkole. W przypadku wolnych miejsc, po po przyjęciu dzieci z obwodu, przeprowadzona zostanie rekrutacja do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, na wniosek złożony przez rodziców.

 

  • Wypełnione zgłoszenia (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) bądź wnioski (dotyczy dzieci spoza obwodu), wraz z załącznikami, należy złożyć do pojemnika (rygor sanitarny) na holu szkoły w dniach 15 lutego do 26 lutego 2021 r., w godzinach 730 – 1530 , w zaklejonej kopercie z dopiskiem na niej odpowiednio: „Zgłoszenie do kl. I” bądź „Wniosek o przyjęcie do kl. I”.

 

  • Z zasadami naboru do kl. I można zapoznać się na stronie internetowej szkoły jedynka.hg.pl w zakładce – „REKRUTACJA 2021/2022” lub telefonicznie (nr tel. 89-757 2246).

 

  • Dokumenty (zgłoszenie, wniosek, załączniki) będą dostępne na holu szkoły lub można je pobrać samodzielnie i wydrukować ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 jedynka.hg.pl

 

 

Krzysztof Urbaszek

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Jana Pawła II w Morągu

 

Dokumenty do pobrania:

Terminy rekrutacyjne.
Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu.
Zarządzenie dyrektora – zasady rekrutacji do klasy I.
Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego.
Oświadczenie rodziców załącznik do wniosku.
Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
Oświadczenie o krewnych.
Oświadczenie woli przyjęcia do klasy pierwszej.
Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału 0
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego SP1.
Zgłoszenie dziecka do kl. I zamieszkałego w obwodzie szkoły.
Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do kl. I SP1.
Oświadczenie o szczepieniu.

 

Print Friendly, PDF & Email