REKRUTACJA 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu działając na podstawie
Zarządzenia  Nr 37/19  Burmistrza Morąga z dnia 2 stycznia 2019r.,  
ogłasza
w dniach 18 marca do 29 marca 2019 r. zapisy na rok szkolny 2019/2020
:

 

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu, dzieci:
 • urodzonych w roku 2012 (siedmiolatki),
 • urodzonych w roku 2013 (sześciolatki) – na wniosek rodzica
  w przypadku, kiedy dziecko wcześniej uczęszczało do przedszkola w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Do oddziału przedszkolnego „O” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu dzieci: urodzonych w roku 2013 (sześciolatki), których rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego „O” w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz urodzonych w roku 2014 (pięciolatki)
 • Rodzice dziecka aktualnie zamieszkującego w obwodzie szkoły mają obowiązek zgłoszenia dziecka do klasy I. Przyjęcie dziecka następuje wtedy z urzędu. W przypadku wolnych miejsc, po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji, do klasy I będą mogły być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, na wniosek złożony przez rodziców.

 

 • Wypełnione zgłoszenia, wraz z załącznikami, należy składać
  w dniach 18 marca do 29 marca 2019 r., w godzinach
  730 – 1530
  w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1.

 

 • Z zasadami rekrutacji można zapoznać się na stronie internetowej szkoły jedynka.hg.pl w zakładce – „REKRUTACJA 2019/2020” lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1.

 

 • Dokumenty (zgłoszenie, wniosek, oświadczenia) można pobrać
  w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 jedynka.hg.pl

 

 

Krzysztof Urbaszek

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Jana Pawła II w Morągu

 

Dokumenty do pobrania:

Terminy rekrutacyjne

Zasady przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do kl. I

Oświadczenia rodziców – załączniki do wniosku

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli przyjęcia do klasy pierwszej

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email