REKRUTACJA 2017/2018

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu, przekształcanego
w Szkołę Podstawową Nr 1, działając na podstawie
Zarządzenia  Nr 475/17  Burmistrza Morąga z dnia 17 marca 2017r.,  
ogłasza
w dniach 27 marca do 07 kwietnia 2017r. zapisy na rok szkolny 2017/2018
:

 

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu, dzieci:
 • urodzone w roku 2010 (siedmiolatki),
 • urodzone w roku 2011 (sześciolatki) na wniosek rodzica
  w przypadku, kiedy dziecko wcześniej uczęszczało do przedszkola lub posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Do oddziału „0” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu, dzieci:
 • urodzone w roku 2011 (sześciolatki), których rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do oddziału „0” w szkole lub przedszkolu w ramach obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców.
 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności do oddziału „0”.
 • Wypełnione zgłoszenia i wnioski, wraz z załącznikami, proszę składać w dniach 27 marca do 07 kwietnia 2017r., w godzinach 730 – 1530
  w sekretariacie Gimnazjum Nr 1, które od 1 września 2017r. przekształcone zostanie w Szkołę Podstawową Nr 1.
 • Dokumenty (wnioski, zgłoszenie, oświadczenia) można pobrać
  w sekretariacie oraz ze strony internetowej Gimnazjum nr 1  www.jedynka.hg.pl

 

                                                                                                                                Krzysztof Urbaszek

                                                                                                                                Dyrektor Gimnazjum Nr 1

                                                                                                                                im. Jana Pawła II w Morągu

                                                                                                                                przekształcanego

                                                                                                                                w Szkołę Podstawową Nr 1

Dokumenty do pobrania:

Terminy rekrutacyjne

Zasady przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do kl. I

Oświadczenia rodziców – załączniki do wniosku

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli przyjęcia do klasy pierwszej

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu

Print Friendly, PDF & Email