PLAN LEKCJI/DOKUMENTY SZKOLNE

  1. Statut szkoły – 2023 do pobrania
  2. Statut szkoły – zmiany z dn. 04.04.23 (Uchwała RP 11/2022/2023) – do pobrania: Uchwała RP z dn. 4.04.23
  3. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny rok szkolny 2023/24 do pobrania
  4. Plan lekcji 2023/2024  semestr I: do pobrania
Print Friendly, PDF & Email