dokumenty szkolne/plan lekcji

  1. Statut szkoły – 2023 do pobrania
  2. Statut szkoły – zmiany z dn. 04.04.23 (Uchwała RP 11/2022/2023) – do pobrania: Uchwała RP z dn. 4.04.23
  3. Statut szkoły – zmiany z dn. 04.03.24 (Uchwała RP 9/2023/2024) – do pobrania: Uchwała RP z dn. 4.03.24
  4. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny rok szkolny 2023/24 do pobrania
  5. Plan lekcji 2023/2024  semestr II: do pobrania
Print Friendly, PDF & Email