Czas na języki obce

W tym roku szkolnym Tydzień Języków Obcych odbędzie się w dniach  12-16 marca. Liczymy na aktywny udział  wszystkich uczniów w tym przedsięwzięciu!

 

Odbędą się konkursy indywidualne, jak i dla wszystkich klas, a każdy udział uprawnia do zdobycia określonej ilości punktów. Nowością jest sposób zdobycia tytułu Językowców Roku– przypadnie on klasie, która zdobędzie jak największą ilość punktów w poszczególnych przedsięwzięciach w trakcie TJO.

Konkursy dla klas ( punktacja ogólna):

 • Konkurs na gazetkę klasową- temat losuje gospodarz. gazetka podlega ocenie- 5 pkt za wykonanie; 10 p za 5mce, 15pkt za 4mce, 20 za 3mce, 25 pkt za 2mce i 30p za 1 mce.

 • Konkurs z kodami QR- w jednym wybranym dniu- środa- należy znaleźć zakodowane kartki z kodami, na których są przysłowia i sentencje angielskie i niemieckie (20). Przepisane i przetłumaczone zdania należy oddać tego samego dnia nauczycielom języków. Za każde poprawnie odkodowane zdanie oraz jego tłumaczenie można zdobyć dla klasy po 1 pkt- w sumie 40 pkt max.

 • Konkurs na wykonanie piosenki anglo- lub niemieckojęzycznej. Każda klasa przygotowuje występ- liczy się pomysł, zaangażowanie i oczywiście wrażenie wokalno- artystyczne. Za udział w przeglądzie każda klasa zdobywa po 5 pkt, dodatkowe punkty są przydzielane za poszczególne miejsca- 10p za 5mce, 15pkt za 4mce, 20 za 3mce, 25 pkt za 2mce i 30p za 1 mce.

 • Zdobycie miejsca od 3 do 1 w Quzie wiedzy o krajach anglo- i niemiecko języcznych to dodatkowe punkty dla klas – za 3 mce- 10 pkt, za 2 mce-15 pkt i za zajęcie 1 mca 20 pkt dla klasy.

 • Udział w indywidualnych konkursach ( makieta, plakat, logo TJO ) to także dodatkowe punkty dla klasy z zastrzeżeniem, że każda praca to 5 pkt , niezależnie od ilości osób, które ją przygotowały.

Konkursy indywidualne :

dla reprezentantów klas:

 • poliglota roku- 1 osoba do testu wiedzy

 • quiz wiedzy o krajach- 2 osoby (jedna z gupy zaawansowanej, 1 ze słabozaawansowanej- jeśli jest podział )

 • konkurs pięknego czytania – 1 osoba do czytania po angielsku, 1 po niemiecku

dla wszystkich chętnych uczniów:

 • makieta słynnych budowli

 • plakat „English/German around us” – wykorzystanie obcojęzycznych słów w swoim otoczeniu (np.na opakowaniach produktów spożywczych, toaletowych, sportowych, na odzieży i wszędzie tam, gdzie sięga wyobraźnia… ) oraz „Made in Germany/Hergestellt in Deutschland”- znane marki niemieckich produktów

 • konkurs na logo Tygodnia Języków Obcych – praca w formacie A4 ; niedopuszczalne jest wykorzystywanie już istniejących elementów promocji nauki języka z internetu

 • konkurs Łowcy słów – zabawa z kodami QR polegająca na odszukaniu poszczególnych wyrazów w szkole, które pomogą w ustaleniu hasła konkursowego.

Piątek to tradycyjnie Dzień Sławnych Postaci i podsumowanie konkursów. Tego dnia wybierzecie po 3 najlepiej przebrane wg Was osoby, które będą reprezentować klasę w pokazie Sław. Dodatkowo w szatniach będziecie mieli możliwość sfotografowania się ze znanymi postaciami (fotobudka)

Szczegóły poszczególnych konkursów będą na tablicach informacyjnych i u nauczycieli języków obcych.

Print Friendly, PDF & Email