IV OGÓLNOSZKOLNA DEBATA „WARTO SIĘ UCZYĆ”

image

3 grudnia 2014 r.

„Warto się uczyć”

O tym, że warto się uczyć, dyskutowano podczas kolejnej debaty zorganizowanej w Gimnazjum nr 1 w Morągu. Tradycją szkoły jest bowiem podejmowanie najbardziej istotnych problemów z życia młodzieży gimnazjalnej w takiej właśnie formie. W debacie wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście, wśród których był naczelnik wydziału oświaty i kultury, reprezentujący organ prowadzący szkołę. Każdy głos w dyskusji był ważny, a wszyscy wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania: dlaczego warto się uczyć, w jaki sposób motywować młodzież do nauki i jaką rolę każdy z uczestników debaty ma do odegrania w przygotowaniu uczniów do egzaminu, a także we wspieraniu trzecioklasistów w wyborze dalszej drogi kształcenia. Podczas debaty zaprezentowano wyniki własnych badań sondażowych przeprowadzonych wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Padło wiele cennych uwag i wskazano na najbardziej istotne problemy wiążące się z  procesem edukacji. Szczególnie ważnym momentem debaty były wypowiedzi absolwentów, którzy własnym przykładem zaświadczyli, że warto się uczyć. Wielu z nich osiągnęło sukces i ciągle się rozwija w naszym mieście lub gdzieś w Polsce. Niektórzy spełniają też swoje marzenia pracując za granicą. Ciekawym rozwiązaniem, zastosowanym przez organizatorów przedsięwzięcia, było przeprowadzenie rozmowy on-line z byłym uczniem „Jedynki”, przebywającym aktualnie w Irlandii. Wszyscy z zaciekawieniem, dzięki nowoczesnej technologii, wysłuchali, jak z wytrwałością można dążyć do osiągnięcia celu.

Zorganizowana w Gimnazjum nr 1 debata to jedno z wielu działań, które podejmowane są dla podnoszenia jakości kształcenia, a w efekcie – poprawy wyników egzaminacyjnych.

Print Friendly, PDF & Email