Dzień Papieski w naszej szkole

Jak każdego roku nasza szkoła obchodziła Dzień Papieski. Uczciliśmy swojego patrona wystawą w holu szkoły oraz konkursem poetyckim. W ósmej edycji konkursu na wiersz poświęcony papieżowi wzięło udział piętnastu uczniów. Wszystkie wiersze odnosiły się do myśli papieża Jana Pawła II „Świętymi bądźcie”. W tym roku jury przyznało jedno pierwsze miejsce. Zwyciężyła uczennica klasy II a Nadia Przygoda. Drugie miejsce zdobyła Agnieszka Chilińska z klasy III c . Komisja konkursowa przyznała dwa trzecie miejsca uczennicom z klasy pierwszej – Ani Krajewskiej oraz Alicji Dierick. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie za rok.

„Świętymi bądźcie”

Kiedyś było łatwiej
Nie byliśmy sami,
Czuwał święty Ojciec nad wszystkimi nami.
Każdy prosty człowiek , choć posiadał wady,
Z pomocą papieża nabierał ogłady.
Módlmy się do Boga, módlmy się do Jezusa
By osiągnąć wieczność, przychylność Chrystusa,
tu na ziemi spokój, zdrowie dla rodziny.
Strzeż nas wszystkich ,Panie,
Odpuść nasze winy

Nadia Przygoda kl. II a

„Świętymi bądźcie”

Każdy świętym może być,
To nic trudnego.
Każdy prosty człowiek wady ma,
Ale to nic złego.
Święty – szczęśliwy
Każdy pragnie osiągnąć cel niemożliwy.

Alicja Dierick kl. I d

„Być Świętym”

Święty. Kim on właściwie jest
Jak nim zostać
Czy taki prosty człowiek jak ja,
Da radę temu sprostać
Ja tego teraz nie osiągnę
Przecież mam tyle wad.
To niewykonalne.
A święci są jak motyle!
Piękni, pełni wdzięku, niewinni …
I cudu w nich tyle.

Anna Krajewska kl. I d

„Wołanie”

Świętymi bądźcie.
Ale jak,
Skoro do pokonania
Jest tyle wad
A wzorce pierwszej jakości
Pokrył y się kurzem.
Jak mamy osiągnąć
Ten cel.
Czasu brak,
Dzień za dniem
Goni świat.
Doskonałość wciąż zmienia
Swoje znaczenie.

Jan Paweł II spogląda
z obrazu
-„ Im bardziej się kocha
Tym więcej się czyni”-
Słyszę je go słowa.
Dzisiejsza miłość jest więc
Tylko zauroczeniem .
Ten Święty-
On już wołał , by iść do Boga.
A ja czuję, że wciąż woła
Moje proste imię.
Świętymi bądźcie
Świętymi bądźcie.
Podaj mi swą dłoń
A podążę za Tobą.

Agnieszka Chilińska kl . III c

Print Friendly, PDF & Email