FERIE Z JEDYNKĄ CZYLI „FERIE NA ZDROWYM DOPINGU”

Program „Ferie na zdrowym dopingu” realizowany był w Szkole Podstawowej nr 1 w dniach 22-23.01.2018r. Wzięło w nim udział 45 uczniów z klasy VII Szkoły Podstawowej oraz uczniowie z klas II i III Gimnazjum.

Podczas zimowiska realizowany był blok zajęć sportowych, integracyjnych i profilaktycznych. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach na siłowni Maj Fitness Club, wzięli udział w nocnym maratonie filmowym realizowanym we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, a także wyszli na lodowisko „Biały Orlik”. Ciekawym punktem była gar miejska „Zagadkowy Morąg” którą realizowaliśmy wspólnie z Informacją Turystyczną w Morągu. Program okazał się bardzo atrakcyjny. Uczestnicy angażowali się w wszelkie formy aktywności, rywalizowali w grupach, rozwiązywali zadania wiedzowe. Opiekunowie zadbali o dobrą atmosferę, możliwość wszechstronnego rozwoju, rozwijanie pasji i zainteresowań, wskazywali ciekawe formy spędzania wolnego czasu.

Uczniowie realizowali także zajęcia profilaktyczne w ramach programu „Unplugged”. Zdobywali wiedzę na temat zgubnych wpływów uzależnień. Podjęli szereg działań – tworzenie plakatów, wierszy i haseł, mających służyć propagowaniu właściwych postaw – wolnych od nałogów i sytuacji ryzykownych. Prezentacja Psychologa uświadomiła młodzieży zgubny wpływ środków uzależniających na ich organizmy oraz konsekwencje wynikające z podejmowania negatywnych decyzji. W czasie warsztatów uczniowie uczyli się asertywności oraz poznawali mechanizmy perswazji i manipulacji, by dokonać świadomych wyborów.

Program zimowiska uczestnicy ocenili jako ciekawy i atrakcyjny, spełniający oczekiwania, ale przede wszystkim podkreślili jego wartość wychowawczo – profilaktyczną.

Organizatorzy:

Małgorzata Szliter

Krzysztof Farjaszewski

Sebastian Szeluga

Print Friendly, PDF & Email