Konkurs na najlepiej przebranego Mikołaja.

W tym roku członkowie Samorządu Uczniowskiego zorganizowali konkurs na najlepiej przebranego Mikołaja. Spośród wszystkich klas wyłoniono trzech najlepiej przebranych uczniów.

Pierwsze miejsce zajął Maciej Czepkowski z klasy IVA, drugie miejsce zajął Maciej Miś z klasy IIIA, trzecie miejsce zajął Marcin Żaczkiewicz z klasy VIIIA.

GRATULUJEMY 🙂

Print Friendly, PDF & Email