Mali matematycy.

Uczniowie klasy I b zakończyli projekt ” Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?” , zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zapoznali się z podstawowymi pojęciami geometrycznymi i rozwinęli wyobraźnię przestrzenną, nauczyli się jak wykorzystywać matematykę w codziennym życiu, trenowali krytyczne myślenie.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom z gratulacjami zaangażowania i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Print Friendly, PDF & Email