Organizacja pracy szkoły w dni wolne w październiku

Informujemy, że 14.10.22 (piątek) nie ma zajęć szkolnych z uwagi na Dzień Edukacji Narodowej – w tym dniu dzieci nie przychodzą do szkoły (nie ma lekcji i zajęć pozalekcyjnych) oraz 31.10.22 (poniedziałek) – ten dzień odpracowujemy w sobotę 5 listopada 2022 r. – lekcje z planu z poniedziałku. W dniach 14.10 oraz 31.10. nie ma obiadu. Prosimy rodziców o kontakt z wychowawcą swojej klasy i zgłoszenie ewentualnej potrzeby zapewnienia swojemu dziecku opieki w ww. dniach, tj. 14.10 i 31.10.22.

Print Friendly, PDF & Email