„PAN STOP” :)

Podczas zajęć technicznych uczniowie klas czwartych mieli za zadanie wykonać pracę pod tytułem „Pan Stop”. Zadanie polegało na tym, by zaprojektować „Pana Stop” który przedstawia podstawowe znaki drogowe dotyczące pieszych i rowerzystów. Wyniki pracy dzieci można podziwiać na holu szkoły.

Krzysztof Farjaszewski

Print Friendly, PDF & Email