Podsumowanie projektu Eko Tuba

W sobotę (18 grudnia) odbyło się podsumowaniu projektu „Eko Tuba” pod hasłem „Jestem Eko”. Na spotkaniu zostały wręczone nagrody za konkursy ekologiczne.

Projekt był realizowany od 1 sierpnia do 31 grudnia 2021. Sfinansowany został przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Koszt dotacji zadania wyniósł 89 537 zł.

Głównym celem projektu było Podniesienie świadomości i kompetencji ekologicznych wśród 40 dzieci w wieku 7-14 lat z Gminy Morąg.

Cel ten został osiągnięty poprzez udział w warsztatach ekologicznych (teoretycznych i praktycznych), organizację dwóch akcji sprzątania Morąga, przeprowadzenie dwóch konkursów ekologicznych oraz prowadzaniu kanału na YT. Wystarczy wpisać nazwę Eko-kanał i można obejrzeć kilkanaście filmików z naszych działań projektowych.

Partnerami zadania było  Stowarzyszenie „POMOST”  oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Morągu.

Stowarzyszanie dziękuje partnerom, kadrze projektowe oraz  wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie.

Zapraszamy do  udziału w kolejnych projektach/przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszanie Morąska „Jedynka”.

Zadanie publiczne „EKO-Tuba”, sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030.

 

Print Friendly, PDF & Email