Poniedziałki z kulturą – druga edycja

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów na poniedziałkowe spotkania organizowane przez nauczycieli humanistów w naszym Gimnazjum. Prowadzący spotkania nauczyciele lub zaproszeni przez nich goście przybliżą młodzieży kulturę i historię naszego regionu.

Uczniowie w trakcie kolejnych zajęć wezmą udział w wycieczkach do ciekawych i znaczących obiektów historycznych miasta, w grach dydaktycznych, spotkaniach  z twórcami i przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych czy w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi.

Gimnazjalistów przychodzących na zajęcia  nagrodzimy:
• za udział w trzech dowolnych zajęciach – oceną bardzo dobrą za aktywność z dowolnego przedmiotu humanistycznego (język polski, historia, wos lub plastyka),
• szczególnie zaangażowanych uczestników poszczególnych spotkań dodatkową oceną (z inicjatywy prowadzących).

Terminarz Poniedziałków z kulturą

Imię i nazwisko Data Tematyka
Marta Pruchniewska

Beata Rurys

3.10.16  Historia Morąga w piwnicach ratuszowych
Leszek Głód 10.10.16 J.G. Herder najsłynniejszy mieszkaniec Morąga
Jerzy Grubba 17.10.16  Czy można polubić historię?
Paweł Wyszkowski 26.10.16 „Pozawczoram z rena…”- poznaję tajniki gwary warmińskiej
Barbara Argalska 7.11.16 Historia samorządności w gminie Morąg
Adam Pyjor 14.11.16 Tajemnice obrazów H. Boscha
Grażyna Sobieraj 21.11.16 Ciekawostki o morąskim herbie- spotkanie z Mariuszem Grunwaldem
Małgorzata Szliter 28.11.16 Gra dydaktyczna- jak dobrze znasz swoje miasto?
Anna Adamczyk 5.12.16 Morąg- serce Oberlandu
Cecylia Owsianik 12.12.16 Spotkanie z twórczością i życiem Z. Nienackiego
  Marzena Zamojska 9.01.17 Spotkanie z morąskimi twórcami
Anetta Morenc

Cezary Mazurek

16.01.17 Śladem gotyckich kościołów- poznajemy historię kościoła św. Piotra i Pawła w Morągu

O godzinach i miejscach spotkań poinformują prowadzący kolejne spotkania.

Print Friendly, PDF & Email