Poniedziałki z kulturą

Od lutego spotykamy się w poniedziałki na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli humanistów dla wszystkich zainteresowanych uczniów. Odbyły się już dwa takie spotkania. Pan Jerzy Grubba przybliżył temat: „Historia jakiej nie znacie”, natomiast pani Marzena Zamojska zagadnienie: „Co można nazwać pytaniem filozoficznym?”.
Aktywnych i zmotywowanych do udziału w zajęciach gimnazjalistów nagrodzimy:
• za udział w trzech dowolnych zajęciach – oceną bardzo dobrą za aktywność z dowolnego przedmiotu humanistycznego (j. polski, historia, wos lub plastyka),
• zaangażowanych uczestników poszczególnych spotkań dodatkowo przez prowadzących.
Zapraszamy do udziału.

Poniżej plan i tematyka „Poniedziałków z kulturą”
4 kwietnia godz. 15.30 Barbara Argalska
Konflikty zbrojne na świecie, czy można ich uniknąć, czy prowadzą do wojny? Terroryzm.
11 kwietnia godz. 15.30 Adam Pyjor
Odczytać obraz Boscha
25 kwietnia godz. 15.30 Grażyna Sobieraj
Między perswazją a manipulacją językową
9 maja godz. 15.30 Małgorzata Szliter
Spotkania z filmem. O roli autorytetu „Jak zostać królem?”
16 maja godz. 15.30 Anna Adamczyk
Gra miejska. Tropem morąskich tajemnic
23 maja godz. 15.30 Paweł Wyszkowski
Tropem Wisławy Szymborskiej – czy łatwo jest zbudować limeryk?
30 maja godz.15.30 Marzena Worona, Marta Pruchniewska, Cecylia Owsianik
W odwiedzinach u Dohnów – zwiedzanie muzeum
6 czerwca godz. 15.30 Leszek Głód
Periodyzacja dziejów

Print Friendly, PDF & Email