Projekt „Zgrane dziecko”

Stowarzyszenie Morąska „Jedynka” od maja 2023 r. realizuje projekt pt. „Zgrane dziecko”. Do udziału w zadaniu zostało zakwalifikowanych 25 dzieci z Gminy Morąg. Dzieci objęte odziaływaniem specjalistów uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu, która jest partnerem projektu.

W ramach projektu realizowane są zadania, których celem jest wzmocnienie motywacji do pracy nad sobą, rozwijanie wiary we własne możliwości, poznanie swoich mocnych stron, zdobycie umiejętności społecznych związanych z komunikacją i współdziałaniem w zespole, nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami, zdobycie bazy do skutecznego zdobywania wiedzy o świecie i samorozwoju. Realizujemy zajęcia specjalistyczne, między innymi:  Trening Umiejętności Społecznych, terapia ręki, ćwiczenia i zabawy sensoryczne, arteterapia, warsztaty psychoedukacyjne, terapia pedagogiczna. Dzieci uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych do Koziej Famy w Złotnej oraz do mini zoo w Szymanowie. Efektem działań będzie poprawa funkcjonowania dziecka na wielu płaszczyznach: edukacyjnej, społecznej, emocjonalnej i zdrowotnej. Dobrze funkcjonujące dziecko będzie umiało radzić sobie z trudnościami związanymi z samooceną, relacjami społecznymi i problemami okresu dorastania. Dzieci wyposażone w odpowiednią wiedzę i umiejętności będą miały więcej wiary we własne możliwości, będą umiały poszukiwać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i będą dużo lepiej funkcjonować w społeczeństwie.

Zadanie publiczne „Zgrane dziecko” sfinansowane jest ze środków Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Print Friendly, PDF & Email