Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że 26.02.24 rusza nabór do klas I na rok szkolny 2024/2025. Wszelkie informacje z tym związane pojawią się w niedługim czasie w zakładce REKRUTACJA 2024/2025 na stronie głównej (górny pasek). Teraz można zapoznać się z zamieszczoną tam treścią Uchwały nr LV/701/23 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie kryteriów naboru, terminami rekrutacji oraz wykazem ulic należących do obwodu naszej szkoły. Pozostałe informacje, w tym wykaz niezbędnych dokumentów potrzebnych przy rekrutacji (do pobrania) pojawią się po feriach, na początku lutego.

Print Friendly, PDF & Email