Spotkanie z ratownikiem medycznym

22 września 2022 r. klasy II b i II c gościły ratownika medycznego – Pana Amadeusza. Celem spotkania było przekazanie uczniom informacji na temat prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Pan Amadeusz wyjaśnił uczniom, na czym polega jego praca. Dzieci uczyły się, jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, jak należy zachować się, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe i w jaki sposób należy rozmawiać przez telefon z dyspozytorką pogotowia. Oczywiście, nie mogło zabraknąć praktycznych ćwiczeń na fantomie.

Print Friendly, PDF & Email