Statut Szkoły – zatwierdzony po zmianach i opublikowany na stronie

Informujemy, że w styczniu 2023 r. Rada Pedagogiczna, po wprowadzeniu zmian i zaktualizowaniu niektórych zapisów, zatwierdziła Statut Szkoły w nowym brzmieniu. Jest on dostępny w zakładce DOKUMENTY.

Print Friendly, PDF & Email