Trzymaj formę

W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny w naszej szkole jest realizowany program edukacyjny „Trzymaj formę”.
Organizatorami programu jest Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Ostródzie oraz Polska Federacja Producentów Żywności i Związek Pracodawców.
Koordynatorami programu w naszej szkole są: Maria Rolka i Mirosław Rolka.
Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Program jest dedykowany uczniom z klas 5-8.
W programie przewidziane są m.in.:
– realizacja projektów edukacyjnych,
– edukacja prozdrowotna rodziców,
– edukacja z zakresu zdrowego stylu życia podczas godzin wychowawczych,
– kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia na zajęciach świetlicowych,
– zwiększenie wiedzy dotyczącej aktywności fizycznej na lekcjach wychowania fizycznego,
– promocja zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej ( materiały edukacyjne dla młodzieży, wystawa i gazetki tematyczne).
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i aktywnego udziału w realizacji programu. Za wkład pracy i zaangażowanie będzie można otrzymać pozytywne uwagi
bardzo dobre i celujące oceny z biologii i wychowania fizycznego. Zachęcamy i zapraszamy!

Koordynatorzy programu: Maria Rolka i Mirosław Rolka

Print Friendly, PDF & Email