Tutoring – nowoczesny model pracy z uczniami

Tutoring jest nowoczesnym modelem pracy pedagogicznej nakierowanym na wielopłaszczyznowy rozwój podopiecznego. To „metoda indywidualnej opieki nad podopiecznym, oparta na relacji mistrz – uczeń, która dzięki integralnemu spojrzeniu na rozwój człowieka stara się o pełny rozwój jego potencjału” (Tutoring, teoria, praktyka. P. Czekierda, B. Fingas). Podczas spotkań tutorskich uczeń m.in. odkrywa swoje mocne strony, określa krótko – i długoterminowe cele, planuje swoją przyszłość. Poza tym obserwuje i odnajduje wartości, którymi chce kierować się w życiu. Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, a podopieczny ma okazję do wzmacniania poczucia własnej wartości oraz podejmowania działań, które przybliżą go do założonego celu.

Dzięki szczególnym relacjom z uczniem istnieje też możliwość łatwiejszego włączenia rodziców w przebieg procesu wychowawczego oraz edukacyjnego. Wprawdzie istotą tutoringu nie jest samo w sobie dążenie do uzyskiwania lepszych ocen, ale jednym z efektów może być właśnie poprawa wyników uzyskiwanych przez uczniów. Funkcjonowanie szkolnego tutoringu z reguły wpływa na poprawę atmosfery oraz zmniejszenie zachowań ryzykownych wśród uczniów.

Nauczyciel zaangażowany w tutoring łatwiej może rozpoznać potencjał i mocne strony swoich uczniów, a tym samym skuteczniej zorganizować im odpowiednie wsparcie. Daje to obustronną satysfakcję wynikającą ze skuteczności działania, a w przypadku nauczyciela dodatkowo buduje jego autorytet w oczach uczniów.

Tutoring w naszej szkole prowadzony jest od kilku lat (2019-2023) w ramach projektów „Kreujemy przyszłość w Jedynce” i „Ruch i zdrowie (re)Aktywacja”.

Opinie uczestników:

Wiktoria lat 10

Na zajęciach tutoringu było bardzo ciekawie, wszystko mi się podobało. Najtrudniejsze było ustalenie wartości w tabeli wartości, a najłatwiejsze – rysowanie. Poleciłabym te zajęcia wszystkim uczniom, bo było dużo rozmów i było ciekawie. Jestem teraz dużo odważniejsza i pewniejsza siebie. Tutoring jest dla wszystkich, bo tutor wspiera i pomaga.

Dorotka lat 11:

-Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w zajęciach tutoringu, bo mogłam przyjrzeć się swoim wartościom i określić to, co chcę rozwijać. Bardzo szybko minął mi ten czas spotkań.

Opinie rodziców:

Mama Wiktorii:

-Córka była przeszczęśliwa, kiedy chodziła na tutoring. Bardzo cieszyła się, że może mieć ze swoją panią indywidualne zajęcia. Byłam zadowolona, że w szkole są organizowane spotkania tutorskie, bo zauważyłam, że Wika stała się pewniejsza siebie i zrobiła postępy w szkole i na zajęciach taekwondo.

Print Friendly, PDF & Email