Wycieczka do Polskiej Akademii Nauk

Uczniowie klasy II b i II c pojechali na wycieczkę do Polskiej Akademii Nauk na zaproszenie pani dr hab. Anny Szóstek – Mioduchowskiej. Spotkanie rozpoczęło się wykładem: ” Układ odpornościowy – nasza własna armia”. Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy i odwiedzali różne pomieszczenia laboratoryjne, w których słuchały faktów dotyczących bakterii, następnie próbowały wykonać własny posiew bakteryjny. Poznały budowę i funkcje krwi, a pod mikroskopem obejrzały krew człowieka i żaby oraz poznały różne typy komórek obecnych we krwi. Uczniowie eksperymentowali z użyciem suchego lodu i poznali tajemnice izolacji DNA. Na koniec odbyło się aktywne podsumowanie wszystkich zajęć, dzieci pokazywały i nazywały typy komórek we krwi przy pomocy pluszowych maskotek, zaklejały ranę przy pomocy papierowych płytek krwi następnie wykonały z plasteliny model krwi. Uczniowie chętnie zaangażowali się i czynnie uczestniczyli we wszystkich zadaniach przygotowanych w ramach zajęć.

Fotografie: dr Michał Janiak

Print Friendly, PDF & Email