Z kulturą mi do twarzy

Uczniowie klasy 2a rozpoczęli przygodę z Międzynarodowym Projektem Edukacyjnym “Z kulturą mi do twarzy”. Projekt ten powstał na bazie aktualnej Podstawy Programowej oraz jest zgodny z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 / 2023. Jego celem jest: promowanie kultury wysokiej, kształtowanie wrażliwości na piękno poprzez kontakt ze sztuką oraz wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm. Rozwijanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku. Realizacja projektu opiera się na 4 modułach: „W krainie muz”, „Tu jest moje miejsce”, „Kocham, lubię, szanuję”, „Kultury świata”.

Print Friendly, PDF & Email