Bezpieczna przerwa – apel porządkowy

30 października 2023r. odbył się apel porządkowy dla wszystkich uczniów z  drugiego piętra naszej szkoły.  Celem spotkania było zapoznanie pierwszoklasistów z regulaminem spędzania przerw międzylekcyjnych, co z kolei było świetną okazją do przypomnienia i utrwalenia zasad bezpieczeństwa przez uczniów klas drugich spędzających z nimi wspólnie przerwy.  Uczniowie dowiedzieli się, że przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, rozmowy z kolegami, posiłek, korzystanie z toalety. Omówiono też zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – dzieci spokojnie wchodzą i schodzą zawsze prawą stroną. Schody nie są miejscem spędzania przerwy –  nie wolno ich blokować (stać tam ani siedzieć). Aby móc spędzać przerwy w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu, nie wolno uczniom:

1)   biegać po korytarzach, schodach, wchodzić na balustrady – (pamiętaj, nie jesteś sam, mógłbyś kogoś popchnąć lub przewrócić),

2)   hałasować(krzyki, piski, gwizdy) – (hałas nie pozwala odpocząć w czasie przerwy),

3)   otwierać  okien na korytarzach, w toaletach,

4)   wychylać się przez okno,

5)    stosować agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg, przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.),

6)    organizować zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia

7)   siadać na schodach, półpiętrach (zakaz blokowania drożności dróg ewakuacyjnych),

8)   śmiecić, niszczyć mienie i sprzęt szkolny,

9)  korzystać z urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku na terenie szkoły.

Przypomniano uczniom również, że z  toalet korzysta się tylko i wyłącznie w sprawach związanych z higieną i potrzebami fizjologicznymi, to nie są miejsca do zabawy, czy rozmowy z rówieśnikami, należy w nich zachować czystość.

Podkreślono poza tym, że o problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej dewastacji uczniowie powinni niezwłocznie informować dyżurującego nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

Odbyła się także pogadanka pedagoga szkolnego na temat tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Print Friendly, PDF & Email