Wykorzystanie nowych technologii w ramach projektu „Kreujemy przyszłość w Jedynce”

  W ramach projektu „Kreujemy przyszłość w Jedynce” uczniowie edukacji wczesnoszkolnej mieli okazję uczestniczyć w cyklu zajęć dodatkowych z wykorzystaniem tabletów. Przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość edukacyjną. Korzystając z technologii cyfrowych uczniowie rozwijają kompetencje czytaj więcej …