Projekt „Kreujemy przyszłość w Jedynce” – zajęcia z tabletami

Uczniowie klas młodszych uczestniczą w zajęciach dodatkowych z wykorzystaniem nowych technologii w ramach  projektu „Kreujemy przyszłość w Jedynce”. Podczas zajęć dzieci rozwijają kompetencje cyfrowe, doskonalą umiejętność logicznego myślenia, rozbudzają kreatywność. Wykorzystanie aplikacji umożliwia również doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego oraz czytaj więcej …

„Zgubiona maseczka” – wiersz autorstwa dzieci z klas pierwszych

Uczniowie z klas pierwszych uczęszczający na dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje językowe poznali twórczość Juliana Tuwima – wiersze „Dwa Michały”, „Dyzio Marzyciel”, „Okulary”. Zainspirowani wierszem o Panu Hilarym, spontanicznie stworzyli swoje własne dzieło. Tematyka ich wspólnego wiersza dotyczy życia codziennego… Tytuł: czytaj więcej …