Debata pt. „Doradztwo zawodowe – dlaczego jest nam potrzebne?”

 

 

„W szkole funkcjonuje system doradztwa zawodowego, który obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu”  – tym fragmentem zapisu ze statutu naszej szkoły rozpoczęto dyskusję na temat roli i istoty doradztwa zawodowego.

O tym, dlaczego doradztwo zawodowe jest nam potrzebne, rozmawiali uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Podczas debaty zaprezentowano wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców, które były punktem wyjścia do wymiany zdań. Dzięki psychologowi panu Rafałowi Zielińskiemu dowiedzieliśmy się o najistotniejszych czynnikach przy wyborze szkoły i zawodu, następnie od przedstawicieli Zespołu Szkół Licealnych usłyszeliśmy o typach i kierunkach kształcenia a reprezentant Fabryki Mebli Taranko pozwolił na pogłębienie naszej wiedzy na temat wykonywanych w firmie zawodów. Pani Dorota Krupka, doradca zawodowy, uświadomiła uczniom, jak ważne jest planowanie dalszej edukacji i kariery zawodowej oraz konieczność zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy.

Debata pokazała, że system doradztwa zawodowego może zapobiec niewłaściwym wyborom zawodowym, obniżyć poziom stresu i frustracji, zmniejszyć czas i zwiększyć efektywność kształcenia, a także na dłuższą metę zapobiegać wypaleniu zawodowemu i sprzyjać satysfakcji z wykonywanej w przyszłości pracy. Pamiętajmy, aby spróbować pogodzić zarówno nasze zainteresowania i oczekiwania razem z zasobami i realnymi możliwościami, które dobrze wykorzystane, na pewno zaowocują w przyszłości.

Print Friendly, PDF & Email