Dokumenty rekrutacja 2016/2017

UWAGA!

W postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 obowiązują następujące terminy:

  • Składanie dokumentów do wybranego gimnazjum (w szczególności zgłoszenie, wniosek) od 5 maja (czwartek) do 22 czerwca (środa ).
  • Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do klasy sportowej (piłka siatkowa dziewcząt i piłka ręczna chłopców) od dnia 5 do 20 maja
  • Próba sprawności fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej-planowany termin próby sprawności – 24 maja (wtorek) 1600 hala sportowa Gimnazjum Nr1.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej do 15 czerwca (środa).
  • Złożenie w sekretariacie gimnazjum świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu (mogą być kopie potwierdzone za zgodność przez dyrektora szkoły) w dniach 24-28 czerwca do godz. 1400.
  • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do gimnazjum do 15 lipca (piątek) do godz. 1400.
  • Do 20 lipca (środa) do godz. 1400 potwierdzenie woli przyjęcia do gimnazjum poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc do 22 lipca (piątek) do godz. 1400.

O przyjęcie do klasy sportowej mogą się ubiegać również uczniowie spoza obwodu Gimnazjum nr 1.

Podanie do klasy pierwszej                                            word     pdf

Podanie do klasy pierwszej sportowej                         word     pdf

Podanie do klasy pierwszej z poza rejonu                   word     pdf

Print Friendly, PDF & Email