Ostatnia w tym roku szkolnym „wywiadówka”

Informujemy, że 16 maja 2016 r. (poniedziałek) odbędą się, ostatnie w tym roku szkolnym, spotkania Rodziców z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów (konsultacje). Organizacja jak poprzednio: od 17.00 do 17.30 z wychowawcami, od 17.30 do 18.30 konsultacje. To ostatnia okazja do wymiany uwag i spostrzeżeń z wszystkimi nauczycielami przed zakończeniem roku szkolnego i wystawieniem ocen rocznych (klasy I i II) bądź końcowych (klasy III). Serdecznie zapraszamy.

Print Friendly, PDF & Email