Dzień Języka Ojczystego

Już trzeci raz w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Panie Grażyna Sobieraj i Anna Adamczyk przygotowały dwuetapowy konkurs. Najpierw w klasach podzielonych na grupy rozwiązywano zadania językowe, ortograficzne, ze znajomości przysłów i frazeologizmów. Najlepsza grupa reprezentowła klasę w czasie rozgrywek na holu. Tu zadania były już trudniejsze. Zagadnienia językowe były wyjaśniane za pomocą filmów z nagraniami porad profesora Jana Miodka. Uczniowie musieli zmierzyć się np. z parafrazą fragmentu „Zemsty” czy hasłami reklamowymi. Turniej wygrała klasa VIIa, drugie miejsce zajęła klasa IId. Gratulujemy!

Print Friendly, PDF & Email