EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

W poniedziałek 18 czerwca w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową. Uczniowie klas czwartych przed przystąpieniem do części praktycznej egzaminu musieli zdać egzamin teoretyczny składający się z pytań z zakresu ruchu drogowego. Po zdaniu części teoretycznej i praktycznej uczniowie uzyskali kartę rowerową.

Opiekun: Krzysztof Farjaszewski

Print Friendly, PDF & Email