Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów
z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016  r.
w sprawie  ochrony osób fizycznych
 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24 maja 2018r. poz. 1000) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II gromadzi i przetwarza niezbędne dane osobowe wynikające z realizacji przepisów prawa oraz zadań statutowych szkoły. W tym celu, podczas załatwiania spraw, stosowana jest w szkole Klauzula Informacyjna Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu.

                                                                   /-/Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

                                                                             im. Jana Pawła II w Morągu

 

Klauzula informacyjna Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu

Print Friendly, PDF & Email