III miejsce w konkursie plastycznym „Wędrując uliczkami Morąga”

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizował konkurs plastyczny „Wędrując uliczkami Morąga”. Celem konkursu było  umożliwienie przedstawienia oczyma dzieci  walorów turystycznych, historycznych i kulturowych naszej małej ojczyzny w formie plastycznej oraz budowanie tożsamości lokalnej najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Zachęceni do udziału w konkursie zostali wszyscy uczniowie uczęszczający na zajęcia kółka artystycznego. Praca Olka Dąbrowskiego – ucznia klasy IB , przedstawiająca morąskie rozlewisko została zauważona przez jury – uzyskując III miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

Print Friendly, PDF & Email