Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

We wtorek 21 lutego 2017 r. w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Potyczki językowe odbywały się między klasami, między grupami w klasach i indywidualnie między uczniami. Także nauczyciele rozwiązywali specjalny test. Zadania dotyczyły przede wszystkim poprawności językowej, znajomości reguł rządzących językiem polskim, ale także pokazywały bogactwo języka.

Zestawienie punktacji w konkurencjach międzyklasowych:

Klasy pierwsze: Ie – 31 p.,  Ic – 19 p., Ib – 18p., Id – 17 p., If – 15 p., Ia – 13 p.

Klasy drugie: IIa – 30 p., IIb – 27 p., IId i IIf – 26 p., IIc -20 p., IIe – 13 p.

Klasy trzecie: IIIe – 31 p., IIIb – 30 p., IIId – 29 p., IIIc – 21 p., IIIa – 17 p.

Punktacja indywidualna:

Klasy 1 :    1. Jakub Mironowicz Ie  i  Wiktoria Urban If – 13 p.         2.Dawid Kaczyński Ie – 12 p.

Klasy 2:  1. Olaf Maszczyk IIc -18p.  2. Dawid Gontarz IIf –  15p. 3. Dominika Konieczna IIf  i Hubert Matera IIc – 13p.

1. Maria Doroszczak IIIb i Dominika Kłosowska IIIa – 14 p. 2. Mateusz Czarnrcki IIIa – 13 p.

1.p.Sebastian Szeluga 30 p.                                                                                                                                                                       2. p.Maria Rolka i p.Natalia Dworańska – 28 p.                                                                                                                              3. p.Lidia Winnicka i p.Danuta Pilarczyk-Pyjor – 26 p.

Dziękujemy prowadzącym konkursy w klasach i wszystkim, którzy aktywnie zaangażowali się w rozwiązywanie zadań.

Organizatorzy: p.Anna Adamczyk i p. Grażyna Sobieraj

Print Friendly, PDF & Email